То може да бъде интересно:

Baby oil

Не е ли достатъчно? Тук ще намерите повече!